Linda Juránková se učila hrát na klavír i varhany již od útlého věku a vždy ji bavila hra z listu, komorní hra a doprovody. Ještě jako žačka ZUŠ se stala laureátkou několika celorepublikových i mezinárodních soutěží, např Prague Junior Note nebo Pro Bohemia. Deset let působila na HAMU jako modelový žák místních studentů pod dohledem doc. MgA. Dagmar Šimonkové. V roce 2006 nastoupila na Pražskou konzervatoř, kterou absolvovala pod vedením prof. Milana Langera s Klavírním koncertem a-moll Edwarda Griega a orchestrem. Již ve druhém ročníku na konzervatoři si přidala druhý obor - hru na varhany ve třídě prof. Jana Hory, kterou absolvovala se Symphonií No. 5 Charles-Marie Widora. Spolupracuje s předními umělci z Národního divadla či Státní opery, českými orchestry a sbory, vystupovala např. v Rudolfinu nebo České televizi. Věnuje se především doprovodům a komorní hře a vyučuje na Pražské konzervatoři.

Dominik Trávníček pochází z Vyškova na Moravě, kde navštěvoval tehdejší Lidovou školu umění ve třídě pana učitele Stanislava Kummera. V letech 1987-1993 vystudoval na Konzervatoři Brno obor housle u prof. Jiřího Novotného. V roce 1990 absolvoval tříměsíční studijní pobyt v Nadaci Yehudi Menuhina ve Francii. V letech 1990-1993 působil v Moravském komorním orchestru. Mezi léty 1993-1998 studoval na Janáčkově akademii múzických umění obory housle a viola pod vedením prof. Adolfa Sýkory a prof. Ladislava Kyseláka. V roce 1997 získal 2. cenu na soutěži O cenu Beethovenova Hradce. Od roku 1998 žije a umělecky působí v Praze. V letech 1998-2004 působil v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu v Praze. Do České filharmonie nastoupil roku 2004 na pozici zástupce vedoucího skupiny viol, kde působí dodnes. Má rád hudbu skladatelů první poloviny 20. století - Janáčka, Martinů, Bartóka či Prokofjeva. 

Monika Herianová se narodila v Praze, kde navštěvovala od dětství ZUŠ Hostivař a v r. 2004 získala 1. cenu v Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu. Vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. M. Lopuchovského; během této doby získala 2. místo v Mezinárodní soutěži dechových nástrojů v polské Wroclawi. Ve studiu hry na flétnu pokračovala na hudební fakultě Ostravské univerzity u prof. J. Ostrého a poté na hudební akademii v Maastrichtu u prof. Ph. Benoit, kde zakončila magisterské studium s vyznamenáním. Absolvovala také řadu mezinárodních kurzů u významných flétnistů jako jsou např. prof. Ph. Bernold, H. Schmeiser, Ph. Boucly, V. Prats, S. Francois, P. L. Graf. Rok soukromě studovala u prof. R. Winna v Kolíně nad Rýnem. V současné době se věnuje převážně komorní a sólové hře v Čechách i v zahraničí, hostuje v předních orchestrech a působí na základní umělecké škole v Praze - Hostivaři.