Dejvické TriO bylo založeno v centru Dejvic v roce 2021. 

Členové Dejvického tria jsou aktivní profesionální hráči s dlouholetou hudební zkušeností působící v úspěšných mezinárodních a národních orchestrech. V rámci koncertování navštívili mnohé renomované domy evropské i světové úrovně. Své dovednosti uplatňují také v rámci pedagogické činnosti. Jejich společnou vášní je interpretovat kvalitní hudbu ,,s nábojem", plnou energie, nadšení a temperamentu. Tomu dopřává i nevšední zastoupení nástrojů, které tuto snahu jednoznačně umocňuje.

Linda Juránková se učila hrát na klavír i varhany již od útlého věku a vždy ji bavila hra z listu, komorní hra a doprovody. Ještě jako žačka ZUŠ se stala laureátkou několika celorepublikových i mezinárodních soutěží, např Prague Junior Note nebo Pro Bohemia. Deset let působila na HAMU jako modelový žák místních studentů pod dohledem doc. MgA. Dagmar Šimonkové. V roce 2006 nastoupila na Pražskou konzervatoř, kterou absolvovala pod vedením prof. Milana Langera s Klavírním koncertem a-moll Edwarda Griega a orchestrem. Již ve druhém ročníku na konzervatoři si přidala druhý obor - hru na varhany ve třídě prof. Jana Hory, kterou absolvovala se Symphonií No. 5 Charles-Marie Widora. Spolupracuje s předními umělci z Národního divadla či Státní opery, českými orchestry a sbory, vystupovala např. v Rudolfinu nebo České televizi. Věnuje se především doprovodům a komorní hře a vyučuje na Pražské konzervatoři.

Dominik Trávníček pochází z Vyškova na Moravě, kde navštěvoval tehdejší Lidovou školu umění ve třídě pana učitele Stanislava Kummera. V letech 1987-1993 vystudoval na Konzervatoři Brno obor housle u prof. Jiřího Novotného. V roce 1990 absolvoval tříměsíční studijní pobyt v Nadaci Yehudi Menuhina ve Francii. V letech 1990-1993 působil v Moravském komorním orchestru. Mezi léty 1993-1998 studoval na Janáčkově akademii múzických umění obory housle a viola pod vedením prof. Adolfa Sýkory a prof. Ladislava Kyseláka. V roce 1997 získal 2. cenu na soutěži O cenu Beethovenova Hradce. Od roku 1998 žije a umělecky působí v Praze. V letech 1998-2004 působil v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu v Praze. Do České filharmonie nastoupil roku 2004 na pozici zástupce vedoucího skupiny viol, kde působí dodnes. Má rád hudbu skladatelů první poloviny 20. století - Janáčka, Martinů, Bartóka či Prokofjeva. 

Monika Herianová se narodila v Praze, kde navštěvovala od dětství ZUŠ Hostivař a v r. 2004 získala 1. cenu v Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu. Vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. M. Lopuchovského; během této doby získala 2. místo v Mezinárodní soutěži dechových nástrojů v polské Wroclawi. Ve studiu hry na flétnu pokračovala na hudební fakultě Ostravské univerzity u prof. J. Ostrého a poté na hudební akademii v Maastrichtu u prof. Ph. Benoit, kde zakončila magisterské studium s vyznamenáním. Absolvovala také řadu mezinárodních kurzů u významných flétnistů jako jsou např. prof. Ph. Bernold, H. Schmeiser, Ph. Boucly, V. Prats, S. Francois, P. L. Graf. Od září 2022 je členkou Karlovarského symfonického orchestru.  Věnuje se také především komorní a sólové hře v Čechách i v zahraničí. Hostuje v předních orchestrech a působí na základní umělecké škole v Praze - Hostivaři.